Paroles Brezairola - Berceuse (from Songs of the Auvergne)

Le - Par .

Soun, soun, beni, beni beni;
Soun, soun, beni, beni, doun!
Soun, soun, beni, beni beni;
Soun, soun, beni, d'en docon!
Lou soun, soun bouol pas beni, pecaire!
Lou soun, soun bouol pas beni,
Lou neni s'en bouol pas durmi!
Oh!

Soun, soun, beni, beni beni;
Soun, soun, beni, beni, doun!
Lou soun, soun bouol pas beni,
L'efontou bouol pas durmi!
Soun, soun, beni, beni beni;
Soun, soun, beni o l'efon! Oh!
Oh!