Paroles "Sur Le Rocher Des Lions" - Elton John

Ndabe zitha
Nkosi yethu
Mholi wezwe lethu
Lefatshe la bonata rona
Lea halalela

Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo

Is'khathi sifikile
Is'khathi busa iyo
Is'khathi sifikile
Busa lomhlaba

Is'khathi sifikile
Is'khathi sifikile
Busa Simba, busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo
Busa Simba iyo

Hem na iyo
(Oh, busa Simba iyo)
Hem na iyo
(Oh, busa nkosi bo)

Hem na nkosi bo
(Oh busa Simba iyo)
Busa Simba iyo
(Busa Simba iyo)

Ubuse ngo thando
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Busa Simba, busa Simba

Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

Till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life, circle of life

Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc., Walt Disney Music Company

LEBOHANG MORAKE, HANS FLORIAN ZIMMER

Elton John - Les dernières vidéos