Paroles African Sunset

Le - Par .

Ilanga lishonile
Bafana mazibuye izinkomo zobaba

Ilanga loshonile
Bafana mazibuye izinkomo zobaba

Ilanga selishonile
Bafana mazibuye iizinkomo zobaba

Ilana lishonile
Bafana mazibuye izinkomo zobaba

Sengibathe ngibheka ngasemagcekeni angiboni lutho
Sengibathe ngibheka ngasemagcekeni angiboni lutho
Sengibathe ngibheka ngasemagcekeni angiboni lutho

Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zem uka nomoya
Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya

Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya
Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya

Bafana ziphi na izinkomo zobaba
Bafana ziphi na izinkomo zobaba
Bafana ziphi na izinkomo zobaba
Bafana ziphi na izinkomo zobaba

Ye Bafana thathani izinduku
Ye bafana thathani izinduku
Ye bafana thathani izinduku
Niyobhek' izinkomo zobaba
Esigangeni

Ye Bafana thathani izinduku
Ye bafana thathani izinduku
Ye bafana thathani izinduku
Niyobhek' izinkomo zobaba
Esigangeni

Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya (oh siyolobola)
Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya (oh siyolobola)

Oh siyolobola ngani na (masiyek' inkomo zobaba)
Masiyeka inkomo zobaba (zomuka zomuka)
Zemuka nomoya (oh siyolobola)
Oh siyolobola ngani na (masiyek' inkomo zobaba)
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya

Oh siyolobola ngani na (ilanga lishonile bafana mazibuye izinkomo zobaba)
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya (ilanga lishonile bafana mazibuye izinkomo zobaba)
Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya (bathi ilanga lishonile bafana mazibuye izinkomo zobaba)

Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba (ilanga lishonile bafana mazibuye izinkomo zobaba)
Zemuka nomoya
Oh siyolobola ngani na (weh bafana thathani izinduku)
Masiyeka inkomo zobaba (weh bafana thathani izinduku)
weh bafana thathani izinduku
siyobheka izinkomo zobaba
Esigangeni

Weh bafana thathani izinduku
Weh bafana thathani izinduku
Weh bafana thathani izinduku
Siyobheka izinkomo zobaba
Esigangeni

Oh siyolobola ngani na
Masiyeka inkomo zobaba
Zemuka nomoya