My Way - Frank Sinatra

Pochette album Frank Sinatra - My Way

2019

My Way

  • Watch What Happens [The Frank Sinatra Collection]

  • Didn't We [The Frank Sinatra Collection]

  • Hallelujah, I Love Her So [The Frank Sinatra Collection]

  • Yesterday [The Frank Sinatra Collection]

  • All My Tomorrows [The Frank Sinatra Collection]

  • Paroles de My Way [The Frank Sinatra Collection]

  • A Day In The Life Of A Fool [The Frank Sinatra Collection]

  • For Once In My Life [The Frank Sinatra Collection]

  • If You Go Away [The Frank Sinatra Collection]

  • Mrs. Robinson [The Frank Sinatra Collection]

Les derniers albums de Frank Sinatra